ZAPRASZAMY
« [ Ilość wyświetleń: 726

Czy złamane serce może zabić?


On nie był ciebie godzien. Trzeba zapomnieć. Idź do przodu, w końcu to nie koniec świata. Wciąż słyszysz te sformułowania? Diagnoza jest jedna. Złamane serce. Uczyniłaś wszystko, by stanąć na nogi, lecz jednak nadal czujesz się bezradna... Ekstremalny żal i tę­sknota powodują ból serca i mdłości. Dokucza ci bezsenność, nie masz apetytu, nie potrafisz żyć jak dawniej. Jesteś innym człowiekiem. Czy jest coś gorszego? Chociaż według tradycyjnych założeń czas goi rany, jak rozstanie rzutuje nie jedynie na twoją psychikę, lecz i organizm, warto mieć czujność, jako, że z medycznego punktu widze­nia może być tak, że właśnie ocierasz się o śmierć. To absurdalna hipoteza?
Nie jedynie emocjonalna trauma
Złamane serce utożsamiasz z mocnym uczuciem niesprawiedliwości, bezsilno­ści, winy i gniewu, a jednak to też podskok poziomu hormonów stresu we krwi, wyczerpanie, napięcie mię­śniowe, lek, brak ener­gii, duszność i ucisk w klatce piersiowej. Rozstanie to jed­en z najbardziej stresujących i emocjonalnie niszczą­cych wydarzeń w życiu czło­wieka. A jednak, złamane serce to coś więcej niż tylko me­taforyczne nazwanie stanu emocjonalnego, ponieważ zupełnie nie w przenośni, lecz boleśnie dosłownie może przejść w stan niebezpieczny dla życia.
Irracjonalność miłości
Idea złamanego serca ma co najmniej trzy tysią­ce lat. Nierzadko przywoływana w odniesieniu do rozstania z kochankiem bądź nieszczę­śliwej miłości. Twierdzi się iż mocny ból złamanego serca jest elementem instynktu przetrwania. System przywią­zania społecznego używa układu nerwowego , do namówienia ludzi do zachowania bli­skich stosunków społecznych, kiedy te relacje podlegną rozerwaniu. I mimo, że dla większości osób ta podróż przez smutek zmierza ostatecznie do uznawanego poziomu życia bez bli­skiej osoby, badania pokazały, że w skrajnych przypadkach może wystąpić choroba. Zespół złamanego serca. Przy­padek rzadki, lecz autentyczny.
Szkodliwe dla przetrwania
„Objawy są w zasadzie identyczne jak podczas zawału serca. Mocny ból w klatce piersiowej, duszność, nierzadko oznaki wstrząsu kardiogennego. Pacjentowi w trybie natychmiastowym robimy koronarografię, w jakiej w odróżnieniu do zawału serca nie występują niedrożne tętnice wieńco­we. Wtedy kardiolodzy wypatrują innych przyczyn i robią USG serca, mogą zauważyć niezwykle specyficzny obraz” – mówi kardiolog Filip Diks. To serce, jakie prezentuje się jak popularna japońska misa do połowu ośmiornic. I to jej swoją nazwę zawdzięcza zespół złamanego serca. Po raz pierwszy tematu Kardiomiopatii takotsubo podjeli się Japończycy w latach 90. XX wieku. Obecnie jest ona na całym świecie. Nazywana jest też kardiomiopatią stresową czy zespołem balotującego serca, praktycznie zawsze utożsamia się z mocnym przeżyciem. „Wliczają si tu np. śmierć bliskiej osoby, rozstanie, lecz i zwolnienie z pracy bądź kradzież. Nierzadko czynnikiem powodującym jest stres fizyczny dotyczący urazu, zabieg operacyjny, ból. Omawiane są przypad­ki, gdzie powodem były narkoty­ki”- mówi Filip Diks. U części pa­cjentów nie da się rozpoznać przy­czyn choroby. Nie każdy też wie, jak to się dzieje, że stres powoduje zespół takot­subo. Jest parę hipotez, lecz nie ma takiej jaką by jednoznacznie potwierdzono.
Nie wszyscy , cierpiący, umierają
„Zespół złamanego serca to groźna ostrą chorobą i trzeba ją odbierać jak stan zagrożenia życia” – mówi kardiolog. „Śmiertelność u osób przyjętych do szpita­la z jej przyczyn wynosi nawet cztery procent. Leczenie potrzebuje przede wszystkim wyeliminowania zawału serca, a następnie jego wspierania tak, by się wystrzec niewydolno­ści serca bądź zredukować objawy. Mimo , że dla tej choroby specyficzny jest powrót normalnej funkcji serca w ciągu paru tygodni, takot­subo może powracać. A jednak dotychczas nie wyszukano leku, jaki ograniczyłby ryzyko nawrotu choroby”. Takotsubo odnotowało się w hi­storii kultury. Za przykład może posłużyć np. aktorka Debbie Reynolds, jaka zmarła dzień po córce Carrie Fisher, i Johnny Cash, który zmarł cztery miesiące po śmierci ukochanej June Carter Cash. Zespół zła­manego serca widać też w kinematografii. Obrazuje go np. kulto­wa scena z filmu „Pa­miętnik” Nicka Cassavetesa, gdzie małżonkowie Allie i Noah umierają w trakcie snu, trzymając się za ręce. Kardiomiopatia takotsubo ma mnóstwo tajemnic. „Nie do końca wiadomo, w jakim mechanizmie się tworzy i czemu jedne osoby są jej podporządkowane , a inne nie” - mówi Filip Diks. Swidczy mimo to o tym, że związek między ciałem i umysłem jest o wiele bardziej dosłowny, niż można by to sobie wyobrazić. Do tej pory nie znaleziono leku łagodzącego ból złama­nego serca, lecz gdy już sobie zdajesz z tego sprawę, możesz błądzić ciut świa­domie. Na emocjonalny cios, jaki wytrącił twój organizm z równowagi, odpowiadaj aktywnościami zagłuszającymi cierpienie, oswabadzającymi od przywiązania do przeszłości. Nie zapełniaj luki w emocjonalnej przestrzeni rykoszetem romantycznego związku. Miej kontakt z ludzmi jacy cie lubią oraz nie spiesz się z szybkim powrotem do formy. I nie oabawiaj się pro­sić o pomoc, bo ból, jaki czujesz, jest prawdziwy jak i jego efekty.
Seks w mega romantycznym wydaniu Czy złamane serce może zabić? Czemu w związku masz dawać 50%Komentarze (3)
Danny

Ostry sex
Zbynio

Głupota ludzka
Wojtek

A co nie może zabić w tych czasach?

Dodaj komentarz:
Autor:
Komentarz: 0 zn.

6 litera w wyrazie SEXUSTAWKI?
Dodaj zdjęcie +/ Max 8 MB
Czemu w związku masz dawać 50% Seks w mega romantycznym wydaniuNIE:
TAK: